Aleš Vincenc Pařízek

Z Encyklopedie knihy

Aleš Vincenc Pařízek (též PAP, Parzizek Alex, 1748-1822) malíř krajin, pedagog, spisovatel, hudební skladatel a ilustrátor vlastní literární tvorby. Narodil se a zemřel v Praze. Roku 1765 vstoupil do dominikánského řádu. Vystudoval filozofii a bohosloví, 1772 byl vysvěcen na kněze. Tři vydání Pařízkova díla Versuch einer Geschichte Böhmens für den Bürger (Praha 1781, 1782 a 1789) doprovází jím kreslená „Historische Karte von Königreiche Böhmen“ v rytině Ondřeje Niederhofera. Mapa je signována „P. Alex. Parzizek inv: et del:“. Pro své dílo Erklärung der sonntägigen Evangelien in Schulen zu Gebrauche der Katecheten (Praha 1787) nakreslil titulní vinětu, kterou reprodukoval Jan Berka. Viněta nese značku „P.A.P. inv. et delin.“. Další ilustrační viněty dvojice Pařízek-Berka jsou na titulních stranách Pařízkových spisů O pravém způsobu cvičení mládeže ve školách českých (Praha 1797) a Uiber Lehrmethode in Volksschulen für Präparanden (Praha 1797). Pařízek kreslil též některé předlohy pro publikace Augusta Gottlieba Meissnera Historisch-malerische Darstellungen aus Böhmen (Praha 1798) a Františka Karla Wolfa ml. Abbildungen sämtlicher alten und neuen Schlösser in Böhmen (Praha ca 1801-1807). Pro Rulíkovy Památky starožitného a veleslavného kláštera Sedleckého (Kutná Hora 1807) nakreslil rozkládací vedutu kláštera, kterou jako frontispis vyryl opět Jan Berka.


Lit.: NEBEHAY, I.-WAGNER, R.: Bibliographie altösterreichischer Ansichtenwerke aus fünf Jahrhunderten. Bd. 1-3, Nachtrag, Register. Graz 1981-1984; RÖK, B.: Böhmen und Mähren. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Nürnberg 1995.

Lex.: DLABAČ 2. 426-428 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; THIEME-BECKER 26. 238 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 2. 247 = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).; WURZBACH 21. 315. = WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebenskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. Bd. 1-60. Wien 1856-1891.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.