Alexander Philipp Dietrich

Z Encyklopedie knihy

Alexander Philipp Dietrich (též Theodoricus, zemř. 1599) sazeč v Gerlachově tiskárně, který se roku 1586 oženil s Katharinou ml., ovdovělou dcerou své principálky Kathariny st. Získal měšťanství a 1590 otevřel vlastní živnost. Zde se obíral mu dobře známou gerlachovskou specialitou čili nototiskem, např. Jakob Handl Moralia … musici praestantissimi (Nürnberg 1596). Roku 1597 tiskárnu odevzdal své ženě Katharině ml. a věnoval se jen knihkupectví. Tiskárna byla pod Dietrichovým jménem v činnosti do konce manželčina života (zemř. 1605). Nejvýznamnějším činem se stalo vůbec první samostatné polyglotní vydání Novum Testamentum Domini nostri Jesu Christi (Nürnberg 1599-1600). Pořadatel Ulrich Hutter mezi dvanáct jazykových verzí tohoto Nového zákona zařadil i české znění, převzaté a opravené z Melantrichovy edice 1570 nebo 1576.


Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 362; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 340.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.