Alexis Hubert Jaillot

Z Encyklopedie knihy

Alexis Hubert Jaillot (ca 1632-1712) mědirytec, královský geograf a významný nakladatel kartografické produkce v Paříži, od roku 1667 partner Sansonova podniku. K významným dílům patří zejména námořní atlas Le Neptune François (Paris 1693). Atlas nouveau contenant toutes les parties du monde (Paris 1681) obsahuje mapu Estats de la Couronne de Bohême ou sont le royaume de Bohême, le duché de Silesie, les marquisats de Moravie et de Lusace, přetiskovanou s mírně proměněným názvem také v nejméně pěti dalších vydáních. Část zakázek Jaillot odesílal do amsterodamských tiskáren, jimž se po požáru Blaeuovy firmy uvolnily kapacity.

Po Jaillotově smrti vedl závod syn Bernard Jean Jaillot (1673-1739) a po něm vnuk Bernard Antoine Jaillot (zemř. 1749). Ten vydal okolo roku 1745 nástěnný Nouveau plan de la ville de Prague s četnými topograficko-vojenskými vysvětlivkami umístěnými po levém okraji. Od 1757 byl společníkem firmy Jean Baptiste-Michel Renou de Chauvigné-Jaillot (1710-1780), švagr Alexise Huberta Jaillota.


Lit.: MORELAND, C.-BANNISTER, D.: Antique maps (Christie’s collectors guides). Oxford 1986; RÖK, B.: Böhmen und Mähren. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Nürnberg 1995; ROUBÍK, Fr.: Soupis map českých zemí. Sv. 1-2. Praha 1951-1955.

Lex.: NAGLER 7. 230 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 18. 346 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOOLEY 2. 426. = TOOLEY, R. V.: Tooley’s dictionary of mapmakers. Revised eidition, ed. J. French. Vol. 1-4. Tring 1999-2004.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.