Alfonso Fernandez de Córdoba

Z Encyklopedie knihy

Alfonso Fernandez de Córdoba španělský tiskař, písmař a zlatník usazený na pozvání obchodníka Jakoba Vizlanta ve Valencii. Někteří badatelé za jeho nejstarší práce pokládají tisky Aristotelova spisu Ethica ad Nicomachum (Valencia 1474-1475?), Comprehensorium Johanna de Hildesheim (Valencia 1475) a Opera Gaia Sallustia Crispa (Valencia 1475). Poněvadž však explicity všech tří děl tiskaře nezmiňují, část bibliografů považuje za jejich původce německého tiskaře Lamberta Palmarta. Confessionale Antonina Florentina (Valencia 1477) patří již k dílům bezpochybným. Je sázeno rotundou, kterou dle italských vzorů patrně vyřezal sám tiskař. Týmž písmem byla za Palmartovy spolupráce tištěna Philippem Vizlantem objednaná katalánská Biblia (Valencia 1478). Jediný exemplář chovala do požáru roku 1697 Královská knihovna ve Stockholmu. Dnes je znám pouze závěrečný list Bible, uložený v knihovně Hispanic Society v New Yorku.


Lit.: PONS, A. P.: Incunables valencianos: sus caracteristicas tipográficas. Valencia 1962; VINDEL, Fr.: El arte tipográfico en España durante el siglo XV. Vol. 1-9. Madrid 1945-1951.

Lex.: GELDNER 2. 258. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.