Alinea

Z Encyklopedie knihy

Alinea (z lat. a linea = dále od řádky, angl. paragraph-break, fr. alinéa, něm. Alinea) v sazbě označení počátku odstavce. Nejstarší sazeči se řídili praxí středověkých rukopisů a sazbu takřka vůbec nečlenili. Pořizovali ji tzv. per extensum (lat. zeširoka) čili in continuo (lat. nepřetržitě). Grafické zvýraznění hranic myšlenkově ucelených segmentů textu obstarávaly jen natištěné, anebo domalované rubriky, či případně jiné ozdůbky (např. paragraf). Zároveň s tím se však prosazovalo nové, knihtisku vlastní grafické členění textu na odstavce. Každý odstavec byl s pomocí netisknoucích písmových výplňků ukončen zpravidla kratší neboli východovou řádkou a následující odstavec se sázel „a linea“ čili na řádce nové (od 80. let 15. století zleva odražené netisknoucí zarážkou).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.