Allesandro Carlo Varena

Z Encyklopedie knihy

Allesandro Carlo Varena (též V) blíže neznámý kreslíř a malíř, který je spolu s málo povědomými rytci Hermundtem a Johannem Jakobem Hofmannem podepsán pod frontispisem oslavujícím piaristický řád v knize Astraea judex asseclarum mundi Martina Schubarta (Brno 1697). Frontispis je signován „C. Varena del.“. Možná lze Varenovi připsat i kresebnou předlohu frontispisu s klášterem sv. Tomáše, Špilberkem a obrazem svatotomášské Madony v publikaci Kurtzer Begrieff der grossen unerschöpflichen Gnaden, Ablassen und Privilegien der uhr-alten Ertz-Bruderschafft Maria von Trost (Brno 1696). Tento frontispis je signován jen „V.d.“ a „d.G.s.“, což lze vyložit jako Varena delineavit a de Groos sculpsit.


Lex.: THIEME-BECKER 34. 109. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.