Allonym

Z Encyklopedie knihy

Allonym (z řec. allos = jiný, onoma = jméno) pseudonym záležející v politicky motivované výpůjčce jména cizí osoby, obvykle důvěryhodného autora, např. J. P. Jordan [profesor slavistiky v Lipsku] = František Matouš Klácel.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.