Alois Hardt

Z Encyklopedie knihy

Alois Hardt (též AH) málo známý moravský mědirytec první poloviny 18. století, který působil snad také v dnešním Rumunsku. Nagler tento neprověřený údaj dovozuje ze skutečnosti, že Hardtovy ilustrace značené monogramem „A:H: sc.“ se nacházejí v díle Auraria Romano-Dacia (Sibiu 1717), které sepsal Samuel Köleséri (Colesserius). Naglerovo mylné datování Hardtovy tvorby do počátku 17. století by mohlo svádět ke zcela nemístnému ztotožnění jeho monogramu se značkou AH na některých dřevořezech pražských a královéhradeckých tisků téže doby.


Lit.: JOHANIDES, J.: První knihtiskárna v Hradci Králové (Martin Kleinwechter). Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 4. Praha 1969, s. 66-94.

Lex.: NAGLER (Monogr.) 1. 695 = NAGLER, G. K.: Die Monogrammisten und … Künstler …, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben. … Bd. 1-5. München-Leipzig 1858-1879, Index 1920 (repr. München 1919-1920, Nieuwkoop 1966 a potřetí 1991).; SCHRAM, W.: "Verzeichnis der mährischen Kupferstecher aus der Zeit vom Jahre 1480 bis zur Gegenwart. Brno 1894, s. 17; THIEME-BECKER 16. 31 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 296. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.