Alois Unschuld

Z Encyklopedie knihy

Verze z 10. 12. 2018, 23:41, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „ “)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Alois Unschuld úředník pražského ředitelství silnic a kreslíř první specializované celní mapy Neue und vollkommene Karte vom Königreich Böhmen (Praha 1795), kterou včetně soupisu poštovních spojů z Prahy vyryl Josef Koch.


Lit.: ROUBÍK, Fr.: Soupis map českých zemí. Sv. 1-2. Praha 1951-1955.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.