Amadeus Václav Böhm

Z Encyklopedie knihy

Amadeus Václav Böhm (1769/71-1823) pražský rodák, žák Klimenta Kohla na vídeňské Akademii. Od 1797 pracoval jako portrétní mědirytec a ilustrátor německých almanachů v Lipsku, kde také zemřel. V oblasti bohemikální knižní kultury je autorem minimálně jednoho frontispisu k dílu Augusta Lafontaina Moralische Erzählungen … dritter Band (Wien-Praha 1799, signován „W. Böhm fec.“).


Lex.: NAGLER 2. 25-26 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 4. 191-192 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 75 = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).; WURZBACH 2. 19-20. = WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebenskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. Bd. 1-60. Wien 1856-1891.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.