Amoret

Z Encyklopedie knihy

Amoret (též amorek, z lat. amor = láska, angl. Amor, fr. petit amour, něm. Amorette) bůžek lásky a přátelství zpodobovaný jako malý chlapec s bederní rouškou a křidélky, případně s lukem a toulcem na šípy. Antickou představu amoretů oživilo renesanční výtvarné umění (Albrecht Altdorfer), odkud baculaté postavičky přešly i do knižních bordur, lišt a rámů. Z alegorického významu amoretů těžila také emblematika. Velkou oblibu nalezli poslové lásky zejména na rokokových a klasicistních titulních vinětách a v signetech (Jan Jiří Balzer, Jan Berka aj.).


Lex.: BALEKA, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 1997, s. 18.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.