Analecta

Z Encyklopedie knihy

Analecta (z řec. analektes = sběratel) sbírka různých statí, kratších pasáží nebo výroků jednoho či několika spisovatelů. Svým charakterem poskytuje pramennou základnu historikům, literárním vědcům, právníkům, muzikologům a jiným vědním oborům: např. dějiny města Žitavy v podání Johanna Benedikta Czarpzova Analecta fastorum Zittaviensium oder Historischer Schauplatz (Zittau 1716), Christian Runge Analecta Silesiaca oder Zufällige Anmerkungen zur Erläuterung der Historie des Herzogthums Schlesiens (Leipzig 1733-1734), Karl Josef Biener von Bienenberg Analekten zur Geschichte des Militärkreuzordens mit dem rothen Sterne (Praha-Wien 1786), Georg Lösch Analecta Lutherana et Melanthoniana, Tischreden Luthers und Aussprüche Melanthons (Gotha 1892), Analecta Comeniana uspořádaná Janem Kvačalou (Berlin 1909). Příkladem právnické sbírky mohou být Analecta Institutionum Justinianearum Zachariase Palthena (Frankfurt/M. 1601). Muzikology je využíváno kompendium Analecta hymnica medii aevi (Leipzig 1886-1930, repr. Frankfurt/M.-New York 1961), které sestavili Guido Maria Dreves a Clement Blume. Ve starší literatuře se obdobné výbory nazývají též antologie, florilegium, chrestomatie, kolektanea nebo miscellanea.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.