Ananym

Z Encyklopedie knihy

Ananym (z řec. ana = zpět, onoma = jméno) pseudonym záležející v obrácení písmen jména původního do jména nového, např. R. E. Jamot = Josef Thomayer. Obdobná hlásková instrumentace se uplatňuje u anagramu.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.