André François Lebreton

Z Encyklopedie knihy

André François Lebreton (též Breton, Le Breton, 1708-1779) královský tiskař v Paříži. Roku 1747 oslovil filozofa Denise Diderota a přírodovědce Jeana Le Rond d’Alemberta, aby se ujali přepracování anglického díla Ephraima Chamberse Cyclopaedia or an universal dictionary of arts and sciences (London 1728). Diderot však s původním zadáním nesouhlasil a svůj program později přiblížil v Prospectus de l’Encyclopédie (Paris 1750). Encyklopedii definoval jako původní naučný slovník tehdejších oborů lidské činnosti a „rodopisný strom všech věd a umění“. Obklopil se desítkami soudobých vědců a filozofů. V autorském kolektivu byli např. Buffon, Helvétius, Mallet, Marmontel, Montesquieu, Rousseau, Voltaire aj. Tak mohl Lebreton za pomoci několika nakladatelů vytisknout monumentální dílo francouzského osvícenství Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (Paris-Neuchâtel 1751-1780). Práce však probíhaly oproti plánu pomaleji. Mezi 7. a 8. dílem (1757-1765) byly roku 1759 dokonce přechodně zakázány a před 1765 přeloženy do Neuchâtelu. Racionalistické myšlení tvůrců naráželo na odpor jezuitů i vlády a koneckonců i na opatrnost samotného tiskaře, který text z obavy před cenzurou bez vědomí autorů místy upravoval. Roku 1780 bylo první vydání konečně uzavřeno. Obsahuje 17 textových svazků, 4 suplementy, 2 svazky tabulí a 12 obrazových svazků s 2.801 mědirytovými vyobrazeními. Titulní strany zdobí dřevořezové viněty Jeana Michela Papillona.


Lit.: DARNTON, R.: L’avanture de l’Encyclopedie. Paris 1982; FEBVRE, L.-MARTIN, H. J.: L’apparition du livre. Paris 1971; SABOUL, A. (ed.): Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel. Praha 1954; VALOUŠKOVÁ, J.: Velká francouzská encyklopedie. Zastoupení v českých knihovnách a její recepce domácími uživateli. Praha 1979 (diplomová práce uložená na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.