Andrea Antonio Orazi

Z Encyklopedie knihy

Andrea Antonio Orazi (nar. 1670) římský malíř činný mezi léty 1710-1749. Dvě jeho malby použil Michael Heinrich Rentz jako předlohu při ryteckém ztvárnění cyklu 15 ilustrací pro soubor legend Kurtze Lebensverfassung … fünf heiligen Männern (Praha 1752).


Lex.: NAGLER 11. 481-482 (s datem úmrtí 1690); THIEME-BECKER 26. 37 (s datem narození 1670).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.