Andrea del Sarto

Z Encyklopedie knihy

Andrea del Sarto (1486-1530) významný florentský kreslíř a malíř, dle jehož obrazu Panny Marie s Ježíškem a sv. Janem Křtitelem, malovaným patrně 1514, pořídil Johann Andreas Pfeffel st. v Augsburku 1733 mezzotintu grafické ohlášky pražské univerzitní dizertace (signována „Andree del Sarto pinx.“). Týž námět ve zmenšeném měřítku realizoval mědirytem později ještě Josef Jan Alois Drda jako frontispis do knihy Aleše Vincence Pařízka Katolické rozjímání a modlitby pro ženské (Praha 1822). Autor předlohy je na frontispisu značen „del Sarto pi:“


Lit.: FECHTNEROVÁ, A.: Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze. Sv. 1-4. Praha 1984; FREEDBERG, S. J.: Andrea del Sarto. Vol. 1-2. Cambridge 1963; NATALI, A.: Andrea del Sarto, maestro della „maniera moderna“. Mailand 1998; ROUCHES, G.: Andrea del Sarto. Paris 1939.

Lex.: NAGLER 16. 535 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 29. 473-475. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.