Andreas Ehemann

Z Encyklopedie knihy

Andreas Ehemann (též AE, AEh, Ehman) augsburský grafik první poloviny 18. století, jehož rytina sv. Valburgy byla pojata do Modlitby k sv. a divotvorné engliské panně Valburze z druhé (?) poloviny 18. století. Portrét je signován „A: Ehman. Cath: Sc: A: V:“. Ačkoli se Ehemannův monogram skládá ze samostatných iniciál „A.E.“, případně „A.Eh.“, není vyloučeno, že právě mu patří také spojitá písmena AE na mědirytu pamětní medaile v knize Fortunáta Durycha De originibus templi Salvatoris et monasterii fratrum minorum S. Francisci de Paula Veteris Pragae (Praha 1771). Stejnou spojitou značku AE užíval ovšem i německý malíř a architekt Augustin Egell (1731-1785).


Lex.: NAGLER (Monogr.) 1. 480 = NAGLER, G. K.: Die Monogrammisten und … Künstler …, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben. … Bd. 1-5. München-Leipzig 1858-1879, Index 1920 (repr. München 1919-1920, Nieuwkoop 1966 a potřetí 1991).; THIEME-BECKER 10. 368 (Egell) a 389 (Ehemann).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.