Andreas Hess

Z Encyklopedie knihy

Andreas Hess (též AH) rodák z Německa, vyučený v římské tiskárně krajana Georga Lauera (působil 1470-1482). Odtud byl s nejnutnějším vybavením vyslán na žádost Laszla Karaie, kancléře Matyáše I. Korvína, do sídelního města Uherského království. Se státní podporou a jeho přičiněním tak vznikla na území dnešního Maďarska v Budapešti (respektive tehdejší Budě) první knihtiskařská dílna. Její činnost je prozatím doložena jen dvěma tisky: De legendis libris gentilium Basilia Magna (Budapest ca 1473), jehož explicit je signován jen iniciálami AH, a anonymní Chronica Hungarorum (Budapest 1473), opatřená úplným impresem i denním datem. Obě publikace jsou nejranějším dokladem antikvové sazby ve východní Evropě. Poznatky o tom, že Hess pracoval také v Bratislavě, chybějí.


Lit.: BORSA, G.: Die Buchdrucker des 15. und 16. Jahrhunderts in Ungarn. Bibliothek und Wissenschaft 2, 1965, s. 1-33; FITZ, J.: A. Hess, der Erstdrucker Ungarns. Budapest 1937; FRIMMOVÁ, E.: Rekapitulácia poznatkov o najstaršej bratislavskej tlačiarni. In: Kniha ’93-’94. Martin 1996, s. 26-34; HESS, J.: König Matthias Corvinus und der Buchdruck. Gutenberg-Jahrbuch 1939, s. 128-137.

Lex.: GELDNER 2. 358. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.