Andrej Csikány

Z Encyklopedie knihy

Andrej Csikány autor kresebné předlohy pro frontispis k dílu Eliáše Mlynáře Duchovní života studnice (Bratislava 1775). Frontispis, signovaný „Andr. Csikány del.“, realizoval rytec Mansfeld.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.