Andronik Timofejev Neveža

Z Encyklopedie knihy

Andronik Timofejev Neveža (též Nevežin, zemř. 1602) moskevský tiskař, společně s Nikiforem Tarasijevem zakladatel první stálé tiskárny v Rusku. Jejich dílna, navazující na přechodné působení Ivana Fedorova, pracovala zcela jistě 1568 a 1587-1602. Nejprve vyšel Psaltir’ (Moskva 1568) a od roku 1587 dalších deset cyrilských tisků. V nich užité dekorační štočky (bohaté ornamentální vlysy a viněty) řezal sám Neveža. V činnosti pokračoval syn Ivan Andronik Neveža, který je doložen sedmi publikacemi z let 1603-1611.


Lit.: LABYNCEV, Ju. A.: Tipografija Nikifora Tarasijeva i Neveži Timofejeva. Moskva 1984.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 458 (Timofejev).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.