Andrzej Hünefeld

Z Encyklopedie knihy

Andrzej Hünefeld (původně H. Andreas, 1581-1666) významný tiskař, nakladatel, knihkupec a knihvazač narozený v Halberstadtu a působící v Gdaňsku. Jeho činnost v tiskárně, kterou 1608 vyženil, je doložena během 1608-1652. Podstatnou složkou edičního programu se stala rosenkruciánská literatura, např. Julius Sperber Echo der von Gott hocherleuchteten Fraternitet (Gdańsk 1615). Tiskl také díla svého přítele německého básníka Martina Opitze, např. Deutsche Poëmata (Gdańsk 1641). Nejvýznamnější publikací z početné řady nekatolické náboženské literatury, na níž se podílel nakladatelsky, byla Biblia swięta, to jest księgi Starego i Nowego przymierza (Gdańsk 1632) zvaná též Bible gdaňská. V letech 1615 a 1649 zde vyšly také dva vzorníky tiskového písma, které však byly během druhé světové války zničeny. V době 1651/52 Hünfefeld dílnu prodal bratrům Andrzejovi Juliovi a Ernestovi Müllerovým (též Mollerovi), od nichž přešla na Tiskárnu jezuitskou ve Varšavě.


Lit.: JUDA, M.: Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku. Lublin 2001; NOWAK, Z.: Andrzej Hünefeld jako nakładca „Biblii Gdańskiej“ z 1632 roku. Libri Gedanenses 1, 1967 (spr. 1968), s. 35-54; WOLFSTIEG, A.: Bibliographie der freimaurerischen Literatur. Bd. 1-3 + Suppl. Leipzig 1911-1926 (repr. Hildesheim 1992).

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 78; KAWECKA-GRYCZOWA (et al.) 4. 156-170.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.