Anepigraf

Z Encyklopedie knihy

Anepigraf (z řec. an = ne, epigrafos = napsaný) obecné označení publikace šířené již od původu bez titulní strany čili bez názvu díla. Takový charakter měla většina prvotisků, začínajících do 70. a 80. let 15. století buď přímo vlastním textem, anebo dedikací. Příkladem pozdější praxe může být Kníha … pana Stibora z Cimburka a z Tovačova (Praha 1539), nazývaná častěji dle explicitu Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.