Anonymní tiskárna – Moskva

Z Encyklopedie knihy

Anonymní tiskárna – Moskva novodobé označení pravděpodobně několika nejstarších doložených středisek knihtisku v Moskevském státě a zároveň i v celém Rusku. Není znám ani majitel či tiskař, ani zakladatel (s největší pravděpodobností car Ivan IV. Hrozný a pokrokový metropolita Makarij). Otevření nepochybně souviselo s revizí starých bohoslužebných rukopisných textů, požadovanou roku 1551 moskevským církevním sněmem. Poněvadž knižní produkce nebyla opatřována datací, počátky tiskárny jsou značně dubiózní (1553?, 1555?). Tiskárna vydala šest církevněslovanských liturgických příruček tištěných cyrilicí (3 evangelia, 2 žaltáře a 1 triod). V některých z nich je užito řemeslně náročné technologie simultánního červeno-černého tisku. Hypoteticky tak lze uvažovat o výpomoci zahraničních řemeslníků (snad italských, jak je patrné z vlivu na soudobé ruské odborné názvosloví). Vedle toho není ovšem vyloučeno ani působení Ivana Fedorova a Petra Timofejeva (řečeného Mstislavec), prvních jménem známých tiskařů, jejichž dráha oficiálně započala roku 1563.


Lex.: NĚMIROVSKIJ, J. L.: Načalo knigopečatanija v Moskve i na Ukraine. Žizň i dejateľnosť pervopečatnika I. Fedorova. Ukazateľ literatury 1574-1974. Moskva 1975; TABYNCEW, J.: Egzemplarz pierwszej rosyjskiej książki drukowanej ze zbiorów Biblioteki kapitulnej we Wrocławiu. Roczniki biblioteczne 21/3-4, 1977, s. 595-602.

Lex.: CLAVIS 450 (pod jménem Silvestr).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.