António de Espinosa

Z Encyklopedie knihy

António de Espinosa (též Spinosa, zemř. 1575/76) jeden z nejstarších knihtiskařů v Mexiku. Do Střední Ameriky přicestoval ze Španělska, kde se jeho rodina věnovala řemeslu již od 30. let 16. století. Roku 1558 získal od vicekrále Antonia de Mendoza privilegium k založení dílny, čímž narušil dosavadní monopol zakladatele mexického knihtisku Juana Pablose. V letech 1559-1575 je doložen jako samostatný tiskař. O jeho typografickém umění svědčí Missale Romanum ordinarium in preclara civitate Mexicana (Mexico 1561).


Lit.: IGUINIZ, I. B.: La imprenta en Mexico durante la dominacion Española. In: Gutenberg Festschrift zur Feier des 25 jaehrigen Bestehens des Gutenbergmuseums in Mainz (hrsg. von A. Ruppel). Mainz 1925, s. 122-124.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 347.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.