Antidotarium

Z Encyklopedie knihy

Antidotarium (z řec. anti = proti, lat. dos = dar) původně starověký lékopis obsahující předpisy o přípravě a složení protijedů, později obecný receptář určený vnitřnímu lékařství. Od 18. století byl nahrazen státně garantovaným lékopisem nazvaným farmakopea. V přeneseném slova smyslu je antidotarium též název příručky pro zpovědníky, např. Nicolaus Salicetus Antidotarium animae (Strasbourg 1489).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.