Antoine Augustin Renouard

Z Encyklopedie knihy

Antoine Augustin Renouard (1765-1853) významný představitel novodobé francouzské knižní kultury profilovaný jako nakladatel, knihkupec, antikvář, bibliofil a bibliograf. V Paříži, kde prožil celý život, byl činný též jako politik. Nakladatelství se zaměřením na literaturu národních klasiků založil roku 1792. Dodnes jsou cenná a znovu vydávaná Renouardova pramenná díla, např. Annales de l’imprimerie des Alde (Paris 1803, doplněno Paris 1825) nebo Annales de l’imprimerie des Estienne (Paris 1837). Korespondenci Giambattisty Bodoniho s Renouardem zpřístupnil Moriz Sondheim (Frankfurt/M. 1924).


Lit.: FEBVRE, L.-MARTIN, H. J.: L’apparition du livre. Paris 1971.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.