Antoine Bauzonnet

Z Encyklopedie knihy

Antoine Bauzonnet (1788-1848) významný pařížský knihvazač libující si stejně jako jeho vrstevník Joseph Thouvenin st. v historizujícím stylu. Léta 1829-1830 trávil spolu s kolegou Georgem Trautzem jako zlatič u pařížského P. Purgolda, rodilého Němce. Bauzonnet se ihned po mistrově smrti (1830) oženil s vdovou a do roku 1832 provozoval dílnu pod označením „Bauzonnet-Purgold“. V letech 1832-1840 je doložen signaturou „Bauzonnet“ již jako jediný vlastník živnosti. Roku 1840 se do Bauzonnetovy rodiny přiženil Trautz a stal se společníkem. Firmu pak prezentovala jména „Bauzonnet-Trautz“, mezi 1848-1879 „Trautz-Bauzonnet“ (činnost pokračovala i po Trautzově smrti 1879). Bauzonnet byl inspirován francouzským knihvazačským stylem 16. a 17. století, především vazbami pro sběratele Groliera. Poněvadž dokonale ovládl nápodobu krajkového vzoru, konzervativně ladění sběratelé ho označovali za Boyeta 19. století.


Lit.: DEVAUCHELLE, R.: La reliure en France de ses origines à nos jours. Vol. 1-3. Paris 1959-1961; HANNOVER, E.: Von Bozérian bis Trautz. In: Buch und Bucheinband. Aufsätze und graphische Blätter zum 60. Geburtstage von Hans Loubier (ed. M. J. Husung). Leipzig 1923, s. 199-205.

Lex.: THIEME-BECKER 33. 359. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.