Antoine Lafréry du Pérac

Z Encyklopedie knihy

Antoine Lafréry du Pérac (též Lafreri Antonio, Lanfrerius Antonius, 1512-1577) nakladatel, tiskař, řezáč a mědirytec rozený v Besançonu a žijící od 1540 v Římě. V letech 1553-1562 byl podílníkem tamní tiskárny Antonia Salamancy (1478-1562). Tiskárna se specializovala na vědeckou ilustrovanou literaturu, např. Juan Valverde de Hamusco Anatomia del corpo humano con molto figure (Roma 1560). Poté se Lafréry 1566-1575 osamostatnil a jeho dílna se stala centrem soudobé italské kartografie. Vyšla zde kupříkladu Geografia. Tauole moderne di geografia de la maggior parte del mondo di diuersi autori (Roma 1570), kterou připravil Giacomo Gastaldi. Soubor má rytý titulní list zobrazující Atlanta, řeckého mytologického Titána, podpírajícího rameny nebeskou klenbu. Je to jeden z prvních atlasů. Termín „atlas“ jakožto vydavatelské označení pro soubor map však poprvé užil Gerard Mercator st.


Lit.: MORELAND, C.-BANNISTER, D.: Antique maps (Christie’s collectors guides). Oxford 1986; TOOLEY, R. V.: Maps in Italian atlases of the 16th century. London 1939.

Lex.: THIEME-BECKER 22. 215. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Lex.: TOOLEY 3. 71. = TOOLEY, R. V.: Tooley’s dictionary of mapmakers. Revised eidition, ed. J. French. Vol. 1-4. Tring 1999-2004.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.