Antoine Padeloup

Z Encyklopedie knihy

Antoine Padeloup (též Pade Loup, Pasdeloup, zemř. před 1668) zakladatel dynastie významných francouzských knihvazačů a knihkupců, u nichž se řemeslo dědilo po pět generací až do sklonku 18. století. V otcově tradici pokračovali synové Nicolas st. (1642-po 1705) a Michel (ca 1654-1725), dále pak vnukové Nicolas ml. (zemř. 1756) a Antoine Michel (1685-1758).

Posledně jmenovaný, odlišující se v rodině označením „le jeune“ neboli mladší, patří k vrcholným zjevům rokokové knižní vazby. Dráhu samostatného knihvazače zahájil roku 1712. Od 1733 pracoval ve službách Ludvíka XV. i jako „relieur ordinaire du roi de Portugal“. Ačkoli se běžně uvádí, že Antoine Michel nepěstoval žádný individuální sloh, zasloužil se o rozšíření Boyetovy vazby se vzorem „dentelle“, jejíž krajkový dekor originálně ozvláštnil kolkem s motivem ptáčků stýkajících se zobáčky (fer d’oiseau). S úspěchem také rozvíjel starší tradici vazby „doublure“. Vytvářel též četné variace vazby se vzorem „mosaïque“. Antoine Michel Padeloup je jedním z prvních knihvazačů, kteří své výtvory signovali formou etikety vlepované pod impresum, nebo na zadní stranu titulního listu. Papírový štítek nesl obvykle text „Relié par Padeloup, relieur de roy, place Sorbonne à Paris“. Padeloupa v královských službách vystřídal 1758 vynikající zlatič, kreslíř a genealog Pierre Paul Dubuisson. Rodinnou dílnu převzal syn Jean Padeloup (1716-po 1780).


Lit.: ARNIM, M. von: Ein Wappen-Einband von (Jean?) Padeloup für Maria Leszczynska, ca 1748. Philobiblon 33, 1989, s. 38-40; DEVAUCHELLE, R.: La reliure en France de ses origines à nos jours. Vol. 1-3. Paris 1959-1961; MICHON, L. M.: Les reliures mosaïquées du XVIIIe siècle. Paris 1956.

Lex.: THIEME-BECKER 26. 129. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.