Antoine Watteau

Z Encyklopedie knihy

Antoine Watteau (1684-1721) francouzský malíř a rytec vyšlý z Gillotovy školy. Grafikou se obíral jen okrajově a do vývoje soudobé knižní ilustrace nezasáhl vůbec. Početná skupina rytců, v jejichž čele stáli François Boucher a Nicolas Henri Tardieu, však záhy po Watteauově smrti během 1721-1735 pracovala na grafických reprodukcích jeho obrazů. Čtyřsvazkový monument s více než 600 listy vyšel pod názvem Oeuvre gravé (Paris 1726-1735). Další sbírky byly vydány pod názvy Figures de différents caractères de paysages et d’etudes (Paris ca 1735), později jako Gemälde und Zeichnungen nach dem von Boucher und unter dessen Leitung gestochenen Werke (Berlin 1884). Watteaův lyrismus silně ovlivnil takřka všechny francouzské ilustrátory, zejména Jeana Baptistu Oudryho či Françoise Bouchera.


Lit.: HAUSENSTEIN, W.: Rokoko. Französische und deutsche Illustratoren des 18. Jahrhunderts. Bearbeitung, Nachwort und Auswahl-Bibliographie von Joachim Wieder. München 1958; MATĚJČEK, A.: Ilustrace. Praha 1931; MICHEL, M. R.: Antoine Watteau. An artist of the eighteenth century. Secaucus 1984; PARKER, K. T.-MATHEY, J.: Antoine Watteau, catalogue complet de son oeuvre dessine. Paris 1957; SANDER, M.: Die illustrierten französischen Bücher des 18. Jahrhunderts. Taschenbibliographien für Büchersammler, 3. Stuttgart 1926.

Lex.: NAGLER 23. 548-555 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 35. 190-196. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.