Antonín Brandel

Z Encyklopedie knihy

Antonín Brandel (též Prandl, nar. ca 1726) kreslíř a mědirytec rozený v Kuksu a školený v okruhu Michaela Heinricha Rentze. Starší literatura ho mylně považovala za syna Petra Jana Brandla. Věnoval se volné devoční grafice, ale i malbě. Dle jeho obrazu Sv. Dominik à Jesu Maria vyryl Anton Birkhard frontispis k oslavnému dílu Antonína Solnaře Vítězná Debora nad Zizarou, totižto Maria Panna velikomocná (Praha 1762, signatura „Prandl pinx:“). Brandelův mariánský obraz z Polska je anonymně reprodukován mědirytem v modlitební knize Methodus excellentis pietatis (Praha 1758), ale není jisté, zda celý cyklus pětadvaceti různorodých ilustrací nebyl do exempláře připojen až později.


Lex.: DLABAČ 1. 198 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 2. 152 (bez uvedení křestního jména); THIEME-BECKER 4. 528 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 87. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.