Antonín Jeroným Kohl

Z Encyklopedie knihy

Antonín Jeroným Kohl (též A à Kohll, Kohlo, nar. 1682) pražský mědirytec. Jeho otcem byl slavkovský sochař a řezbář Jeroným Kohl (1632/35-1709), usazený krátce po 1650 v Praze. Antonín Jeroným nastoupil 1701 učení u otcova přítele Jana Adriaena Gerhardta de Groose. Dle Prokopa Tomana zemřel záhy po svém otci, ale už Dlabač zná tři Kohlovy portrétní ilustrace uveřejněné v mnohem mladším spisu Syntagma historico-genealogicum domus Woracziczkyanae (Praha 1716). Portréty jsou signovány „A à Kohlo“. K nim lze ještě přiřadit mariánský frontispis s českým světcem Janem Nepomuckým v kázání Jana Jiřího Viléma Khoppa Svatý Jan Nepomucký příkladná sůl (Praha 1729, Knihopis čte signaturu „A à Kohll a S.“.


Lit.: VANČURA, V.: Jeroným Kohl. Umění 39, 1991, s. 512-532.

Lex.: DLABAČ 2. 102 (Kohlo) = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 8. 27 (Kohlo) = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 21. 199 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 510. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.