Antonín Josef Riedel

Z Encyklopedie knihy

Antonín Josef Riedel pražský malíř a kreslíř, snad syn severočeského rodáka Jana Bohumíra Riedela (1691-1755), který se malbě a rytectví věnoval v Praze, Drážďanech a ve Vídni. V kontextu ilustrace je Antonín Josef znám jako autor malířské předlohy k portrétu Karla Hynka Tháma, rytého Janem Berkou. Portét byl reprodukován pro frontispis k Thámovu slovníku Neues ausführliches und vollständiges deutsch-böhmisches Nazional-Lexikon oder Wörterbuch (Praha 1799-1800). Nese signaturu „Jos. Riedel pinx.“. Nachází se též ve vydáních 1805-1807 a 1814.


Lex.: DLABAČ 2. 578 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 14. 453-455 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 28. 316 (heslo Riedel Gottfried); TOMAN 2. 359. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.