Antonín Karrer

Z Encyklopedie knihy

Antonín Karrer (ca 1697-1751) pražský kreslíř a zlatník (odtud lat. označení profese „aurifaber“ v Karrerově signatuře). Mimo jiné kreslil monstranci nesenou anděli pro Rentzův frontispisKurtze Lebensverfassung … fünf heiligen Männern (Praha 1752). Spis obsahuje pět legend o světcích, jejichž život byl spjat se zlatnickou profesí.


Lit.: DVORSKÝ, J. (red.): Dějiny českého výtvarného umění. Sv. II/1-2. Od počátků renesance do závěru baroka. Praha 1989.

Lex.: DLABAČ 2. 43 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; TOMAN 1. 466. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.