Antonín Neumann

Z Encyklopedie knihy

Antonín Neumann (zemř. 1750) jeden z mála představitelů pražského písmolijectví počátku 18. století. Je povědomý prozatím jen jako spolupracovník Tiskárny arcibiskupské v Praze, pro níž na zakázku přeléval tiskové písmo. Není vyloučeno, že materiál vzorníku Specimen diversorum typorum Pragae in Aula Regia in archiepiscopali typographia reperibilium (Praha 1721) vytvořila jeho písmolijna. Vlastní vzorníky fraktury vydal v Praze roku 1740 a 1747.


Lit.: HŮLKA, V.: Pražští písmolijci 17. a 18. století. Slovanská knihověda 3, 1934, s. 20-25; RODENBERG, J.: Die deutsche Schriftgießerei. Mainz 1927.

Lex.: DLABAČ 2. 376. = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.