Antonín Pucherna

Z Encyklopedie knihy

Antonín Pucherna (1776-1852) malíř, kreslíř a mědirytec české krajiny. Pocházel z Haliče a od roku 1790 žil v Praze. Byl mimo jiné žákem Františka Karla Wolfa ml. a v letech 1805-1808 studoval na pražské Akademii. Existenčně se zajistil jako vychovatel u hraběte Kounice. S kreslířem Wolfem spolupracoval mimo jiné na idylickém frontispisu pro Beschreibung von Teplitz in Böhmen Josefa Karla Eduarda Hosera (Praha 1798) a na preromantických rytinách nejzávažnějšího domácího topografického alba počátku 19. století Abbildungen sämtlicher alten und neuen Schlösser in Böhmen (Praha ca 1801-1807). Pro Meissnerovy Historisch-malerische Darstellungen aus Böhmen (Praha 1798) připravil 14 kolorovaných obrysových leptů (Umrissradierungen) dle kresebných návrhů Wolfa, Jana Berky, Christiana Christopha Clam-Gallase, Václava Mrkose, Vojtěcha Novotného, Aleše Vincence Pařízka, Leopolda Peukerta a Jana Venuta. Ve spolupráci s kreslířem Karlem Postlem realizoval album obrysových leptů Dreyzehn romantische Ansichten von Töplitz, welche die schönsten und angenehmsten Gegenden von und um Töplitz vorstellen (Wien-Praha-Karlovy Vary ca 1801). Roku 1802 pro rytce Václava Aloise Bergera nakreslil 24 rozměrných listů z okolí vlašimského zámku Der fürstl. Auerspergische Park in Wlaschim i. B. (Praha 1805). Puchernův krajinářský vzorník pro kreslíře amatéry Arbeitung für angehende Landschaftszeichner (Praha 1801-1803) vyšel ve třech sešitech.


Lit.: JANOTA, O.: A. Pucherna. Pokus o monografii. Ročenka Kruhu přátel starožitností. Praha 1929; NEBEHAY, I.-WAGNER, R.: Bibliographie altösterreichischer Ansichtenwerke aus fünf Jahrhunderten. Bd. 1-3, Nachtrag, Register. Graz 1981-1984; NOVOTNÝ, A.: Grafické pohledy Prahy 1493-1850. Zmizelá Praha 6. Sv. 1-2. Praha 1945; PRAHL, R. (a kol.): Prag 1780-1830. Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern. Praha 2000; RÖK, B.: Böhmen und Mähren. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Nürnberg 1995; ROUSOVÁ, H.: Antonín Pucherna. Praha 1972 (katalog výstavy Muzea hl. m. Prahy); VLNAS, V. (ed.): Sláva barokní Čechie. Praha 2001.

Lex.: HOROVÁ (red.) 2. 662 = HOROVÁ, A. (red.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Sv. 1-2. Praha 1995.; DLABAČ 2. 520-521 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 13. 323-324 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 27. 443 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 2. 328 = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).; WURZBACH 24. 45. = WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebenskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. Bd. 1-60. Wien 1856-1891.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.