Anton Herzinger

Z Encyklopedie knihy

Anton Herzinger (1763-1826) rakouský rytec a malíř školený na Akademii ve Vídni. Během pražského pobytu bydlel v Klementinu (asi 1801-1805?). Užíval techniku akvatinty (např. Abelova smrt dle Berglerovy kresby). Průběžně pracoval také leptem s krejónovou manýrou, např. vzorník pro kreslíře Etudes d’ animaux, dessinées par Morland et gravées au crajon par Anton Herzinger (Praha po 1806?), vydaný Marcem Berrou. Na pronajatém lisu se živil též jako tiskař grafických prací Josefa Berglera ml. a Karla Postla. Roku 1807 je Herzinger doložen zároveň v Praze i v Drážďanech, od 1809 žil opět ve Vídni.


Lit.: PRAHL, R. (a kol.): Prag 1780-1830. Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern. Praha 2000.

Lex.: DLABAČ 1. 617 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; THIEME-BECKER 16. 569 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.