Anton Rafael Mengs

Z Encyklopedie knihy

Anton Rafael Mengs (1728-1779) kreslíř a malíř narozený v Ústí/L. Otec Ismael pocházel z Dánska, avšak jeho židovští předkové měli hluboké kořeny v Lužici. Anton Rafael studoval staré vzory v Římě (1741-1744), pak se usadil v Drážďanech, kde byl 1745 jmenován saským dvorským malířem. Hojně cestoval po Španělsku a Itálii (zde se oženil a konvertoval ke katolictví). Zemřel v Římě. Mengsův autoportrét rytecky reprodukoval Jan Jiří Balzer pro 4. díl (1782) Pelclových Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler (Praha 1773-1782). Podobizna je značena „Mengs pinx.“.


Lex.: DLABAČ 2. 299-308 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 10. 154-175 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 24. 390-392 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 2. 129. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.