Anton Woensam von Worms

Z Encyklopedie knihy

Anton Woensam von Worms (ca 1500-1541) kreslíř předloh pro knižní dřevořez. Od roku 1523 až do své smrti byl činný v Kolíně/R. Jeho předlohy k ilustracím či ke knižnímu dekoru, jichž užívali tamní tiskaři Eucharius Cervicornus a Peter Quentell, zcela respektují renesanční umělecký názor. Některé iniciály či titulní bordury vznikly ovšem dle starších vzorů, např. orámování titulní strany Paula Diacona Homeliae seu mauis sermones sive conciones (Köln/R. 1525) se obracelo k Holbeinově ležící Kleopatře s Dionysiem z roku 1523. Pod vlivem Dürerovým a Holbeinovým navrhl Woensam cykly ilustrací pro Rosarium mysticum animae fidelis, které sestavil Johannes Justus (Köln/R. 1531), a pro Libri mirabilium septem, které napsal Friedrich Nausea (Köln/R. 1532). Ilustrace řezané dle Woensamových předloh zařadil nakladatel Quentell také do Dietenbergerovy kompletní katolické verze Biblia, beider Allt unnd Newen Testamenten … verdeutscht (Mainz 1534).Lit.: KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; MERLO, J. J.: Anton Woensam von Worms, Maler und Xylograph zu Köln/R. Sein Leben und seine Werke. Nebst Nachtrag. Leipzig 1864-1884; MERLO, J. J.: Kölnische Künstler in alter und neuer Zeit. Neu bearbeitete und erweiterte Nachrichten von dem Leben und den Werken Kölnischer Künstler (hrsg. von D. Firmenich-Richartz unter Mitwirkung von H. Keussen). Köln 1895 (repr. Nieuwkoop 1966).

Lex.: NAGLER 25. 39-46 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 36. 165. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.