Antonie

Z Encyklopedie knihy

Antonie tiskař v Praze, o němž z archivních pramenů víme doposud jen to, že byl 1565 usedlý na Starém Městě. Produkce z jeho dílny se nedochovala. Nevíme, zda mohl být příbuzný francouzského knihkupce Pierra (Petera) Antonia působícího před 1557 ve Frankfurtu/M. K rodině tohoto knihkupce zřejmě patřil též tiskař Wilhelm Antonius, činný 1593-1611 jako tiskař v Hanau.


Lit.: WINTER, Z.: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha 1909.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 186-187; CHYBA 48. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.