Antonio Blado

Z Encyklopedie knihy

Antonio Blado (též AB, Asula, Blades, Bladus, Dasola, 1490-1567) tiskař, nakladatel a knihkupec, jehož činnost je doložena v Římě 1516-1567 a krátkodobě i ve Viterbu (1546) a Folignu (1562). Získal písmové matrice Vicentinovy polokurzivy, které poprvé použil při sazbě Sannazarova díla Sonetti et canzoni (Roma 1530). V květnu 1532 vychází Niccolò Machiavelli Il principe (Roma 1532). K obsahově typičtějším ilustrovaným publikacím patří Bartholomeo Marliano Antiquae Romae topographiae libri septem (Roma 1534) či Andrea Palladio Le antichita di Roma (Roma 1554). Blado velmi často pracoval jako „typografo camerale“ pro římskou kurii. Pod názvem Index auctorum et librorum, qui ab Officio sanctae Rom. et universalis inquisitionis caveri … in universa christiana republica mandantur (Roma 1558?) tak mimo jiné vytiskl první seznam knih zapovězených Pavlem IV. (libri prohibiti). Poněvadž nejmladší datované vydání Indexu je z ledna 1559, Emerenziana Vaccaro-Sofia klade tuto Bladovu nedatovanou prvoedici do roku 1558.

Dílna po Bladově smrti, vedená 1567-1583 ovdovělou manželkou Paolou, kontakty s římskou kurií ještě zintenzivnila. Syn Paolo Blado (zemř. 1594) vstoupil do firmy 1583 a také se podepisoval „typografo camerale“. Jeho dílna se stala základem samostatné institucionální Tiskárny římské kurie 1593-1610 (Stamperia della Camera Apostolica, Typographia Camerae Apostolicae).


Bibl.: VACCARO-SOFIA, E.: Catalogo delle edizioni romane di Antonio Blado Asolano ed eredi (1516-1593) possedute dalle Biblioteche Alessandrina, Angelica, Casanatense, Corsiniana, e Vallicelliana di Roma, dalla Biblioteca Vaticana dall’ Archivio di Stato di Roma e dall’ Archivio Segreto Vaticano. Roma 1961.

Lit.: MORISON, St.: Italic types of Antonio Blado, Ludovico Arrighi. In: St. Morison: Selected essays on the history of letter forms in manuscript and print (ed. D. McKitteric). Vol. 1. Cambridge (1981), s. 104-114; NORTON, F. J.: Italian printers, 1501-1520. London 1958.

Lex.: BORSA (Itálie) 1. 77 a 1. 321 = BORSA, G.: Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465-1600. Vol. 1-2. Bibliotheca bibliographica Aureliana, 35. Baden-Baden 1980.; CLAVIS 304 (Baldo) a 314 (Blado).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.