Antonio Zarotto

Z Encyklopedie knihy

Antonio Zarotto (též AZ, Zarotis, Zarotus, 1450-1510) spoluzakladatel knihtisku v Miláně a jeden z prvních rodilých Italů, který toto umění šířil ve své vlasti. Jeho činnost, navazující na kolegy usazené zde z Německa, je doložena mezi léty 1471-1507. Se starším souputníkem Pamphilem Castaldim se pravděpodobně podílel na výrobě malé učebnice De verborum significatione (Milano 1471), kterou napsal římský gramatik 2. století Sextus Pompeius Festus.

Zarotto přetiskoval obchodně osvědčené tituly antické i scholastické literatury, avšak vedle toho průkopnicky realizoval i několik prvních vydání, např. ještě neilustrované Aesopovo dílo Vita et fabulae (Milano 1474). Vytiskl také vůbec první misály šířené do té doby pouze rukopisně, totiž Missale Romanum (Milano 1474) a Missale Ambrosianum (Milano 1475). Zarotto náležel spolu s Johannem Koelhoffem st. k prvním tiskařům, kteří při sazbě užívali signatury. Dokládá to např. už reedice Vita et fabulae (Milano 1476). Se Zarottovou tiskárnou byl na počátku 16. století spjat takřečený Mistr díla Tesoro spirituale 1499 (Meister des Thesauro spirituale von 1499), jehož předlohy doprovázejí mimo jiné první Zarottovy lombardské ilustrované hodinky z roku 1502. Jako signet Zarotto užíval iniciály AZ umístěné pod dvěma ornamentálními obloučky.


Lit.: GANDA, A.: I primordi della tipografia Milanese. Antonio Zarotto da Parma (1471-1507). Firenze 1984.

Lex.: BORSA (Itálie) 1. 353 = BORSA, G.: Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465-1600. Vol. 1-2. Bibliotheca bibliographica Aureliana, 35. Baden-Baden 1980.; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 476.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.