Apart

Z Encyklopedie knihy

Apart (z lat. pars = část, fr. à part = stranou stojící, zvláštní) starší označení fyzicky dochované části nekompletního svazkového díla.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.