Apendix

Z Encyklopedie knihy

Apendix (z lat. appendere = přivěsit, stč. též důstavek, angl. appendix, fr. appendice, něm. Anhang, Appendix nebo Zusatz) 1. obecné označení samostatně publikovaného doplňku monografie, nebo závěrečné části svazkového díla.

2. Zvláštní druh přítisku čili text umístěný na konci publikace a doplňující ji fakty, která nebyla kupříkladu z časových či výrobních důvodů zařazena vhodněji. Ve srovnání s přídavkem se apendix neohlašuje na titulní straně a ve srovnání s přívazkem je integrální složkou nejen typografického, ale i vazebného celku.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.