Apoštolská tiskárna – Řím

Z Encyklopedie knihy

Apoštolská tiskárna – Řím institucionální tiskárna založená papežem Sixtem V. roku 1587 na pomoc šíření katolické víry. V průběhu věku se nazývala Apostolica, Stamperia Apostolica Vaticana, Tipografia Apostolica Vaticana nebo jen Vaticana. Prvními tiskaři byli Domenico Basa (zemř. 1596) a Aldo Manuzio ml. Tiskárna měla vlastní písmolijnu, která spolupracovala s pařížským Robertem Granjonem (zemř. 1589). Za nejznámější a také nejskandálnější publikaci počáteční éry bývá označována Vulgata Sixtina (Roma 1590), nezdařený a později zakázaný pokus papeže Sixta V. o tridentskou edici kompletní Bible. Instituce roku 1910 splynula s Tiskárnou Kongregace propagandy víry a pod názvem Tipografia Polyglotta Vaticana je v činnosti dodnes.


Lex.: BORSA (Itálie) 1. 321 = BORSA, G.: Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465-1600. Vol. 1-2. Bibliotheca bibliographica Aureliana, 35. Baden-Baden 1980.; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 479.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.