Apokalyptická žena

Z Encyklopedie knihy

Apokalyptická žena jeden z motivů Apokalypsy, který se uplatnil ve středověkém a mladším výtvarném umění a od 15. století našel cestu i k blokové knize a knižní ilustraci. Žena stojící na srpku obklopena sluneční září a dvanácti hvězdami personifikovala církev a byla ztotožněna s Pannou Marií. Motiv byl nejčastěji zpracováván buď jako titulní dřevořez, anebo formou mladší devoční grafiky.


Lex.: BALEKA, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 1997, s. 23.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.