Apostol

Z Encyklopedie knihy

Apostol (též apostolos, z řec. posel) jedna z nejstarších liturgických knih východních církví. Obsahuje výňatky ze Skutků apoštolských a z listů sv. apoštolů. Kniha je opatřena ukazatelem, které pasáže se mají číst v určitém dni církevního roku. V ruské církvi se tato mešní kniha nazývá apostol, v řecké apostolos. Nejstarší Apostol (Vilnius 1525) vytiskl Franzisk Heorhij Skoryna. V římské liturgii se svod perikop nazývá lekcionář.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.