Aprobované vydání

Z Encyklopedie knihy

Aprobované vydání (z lat. approbare = schvalovat, angl. authorized edition, fr. édition approuvée, něm. approbierte Ausgabe) vydání, jehož text byl schválen kompetentní institucí v rámci předběžné cenzury. Aprobace se většinou otiskovala na počátek rámcových částí knihy.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.