Aqua fortis

Z Encyklopedie knihy

Aqua fortis (lat. kyselina dusičná) označení techniky leptu vyskytující se běžně ve spojení s výrazem fecit nebo sculpsit jako historický doplněk signatury na levém spodním okraji grafického díla. K označení leptu sloužily též jinojazyčné výrazy „aquaforté par“ (fr.), „etched by“ (angl.) nebo „geätzt von“ (něm.).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.