Arabeska (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Arabeska (it. arabesco = arabský, angl. a fr. arabesque, něm. Arabeske) plošný a velmi rytmicky organizovaný rozvilinový ornament spojitě se odvíjející ze středu kompozice. Poněvadž původem patří do islámského umění, které se tradičně odvrací od figurativních prvků, stylově čisté provedení tíhne k naprosté lineární abstrakci vegetativních prvků. Hybridní forma však může být, a to na rozdíl od mauresky, doplněna jak různými žánrovými a komickými výjevy bláznů, divých mužů, žen a zvířat (groteska), tak maskaronem. Ornament hojně užívalo antické stavitelství. Do tištěné knihy či na knižní vazbu arabeska pronikla z islámských rukopisů zásluhou italských tiskáren konce 15. století. Nejvíce se uplatnila v podobě cípaté viněty zvané „cul-de-lampe“, anebo jako stavební prvek rámů titulních stran a ilustrací. Jednotlivé arabesky tvořily běžně také pozadí iniciál.

Lit.: BUSCH, W.: Die notwendige Arabeske. Wirklichkeitsaneignung und Stilisierung in der deutschen Kunst des 19. Jahrhunderts. Berlin 1985.

Lex.: BALEKA, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 1997, s. 25-26.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.